جزوه فصل دوم فیزیک دهم درسنامه + مثال و تست| ویکی پدیا فارسی

جزوه فصل دوم فیزیک دهم درسنامه + مثال و تست

    

 راهنمای خواندن این فایل :

گام اول: ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. آبي: خيلي خوب سبز: متوسط قرمز:به اين قسمت مسلط نيستم. گامهاي بعدي: اگر در گام اول، به آن مبحث مسلط نبوديد و دانش خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي كرديد، در نوبتهاي بعدي مطالعه و تمرين، در صورتي كه پيشرفتكرديد ميتوانيد خانه هايسبز يا آبيرا رنگ كنيد.


سایت درسی,سایت درسی ششم,سایت درسی هفتم,